Grupa wsparcia

Różni ludzie, o różnych doświadczeniach, różnym statusie materialnym. Łączy ich wspólny problem i chęć poradzenia sobie z nim.

Grupa wsparcia ma w procesie leczenia z uzależnień duże znaczenie. Pozwala uzależnionemu zobaczyć, że nie jest sam, że są osoby, które doświadczają i czuję to, co on.

protetyka stomatologiczna warszawa

Spotkania, prowadzone przez psychologa czy psychoterapeutę, pomagają się uzewnętrznić. Przyznanie się przed sobą i przed innymi uczestnikami spotkania do uzależnienia, z którym się walczy, nie jest łatwe.

Fakt, że w grupie samopomocowej wszyscy są sobie równi, znacznie to jednak ułatwia. Osoba, która przyznaje się do bycia narkomanem czy alkoholikiem, nie musi bać się odtrącenia.

Grupy wsparcia działają na całym świecie o dotyczą różnych rodzajów uzależnień. Spotykają się uzależnieni od hazardu, ludzie, którzy mają problem z alkoholem, z narkotykami, z uzależnieniem od leków.

Są też spotkania uzależnionych od seksu. Niezależnie od rodzaju uzależnienia, udział w spotkaniach grupy wsparcia pomaga w odbudowie poczucia własnej wartości, uzyskaniu akceptacji otoczenia.

Daje też nadzieję na lepszą przyszłość i pokonanie uzależnienia.

przyjdź na rehabilitację rehabilitacja pomoże w odzyskaniu dawnej formy Joga