Hinduizm

Ta religia ma miliony wyznawców, którzy zamieszkują na Półwyspie Indyjskim. Wydaje się, że zasady hinduizmu są bardzo proste, bo mówi on, że każda droga wiodąca do boga jest dobra. Jednocześnie zakłada istnienie wielości bogów zmieniających swoje wcielenia, które nawet giną. Wieczny jest tylko Brahma, do połączenia z nim swojej duszy dąży każdy przedstawiciel hinduizmu. Wyznawcy hinduizmu wierzą w to, że każde żywe stworzenie ma duszę.

www.workuta.pl

Dusze owadów, zwierząt czy ludzi mają taką samą wartość, są na równi ważne. Po śmierci dusza człowieka może przejść w ciało jakiegoś zwierzęcia, a dusza zwierzęca znaleźć się w ciele ludzkim. Kiedy następuje reinkarnacja dusze w zależności od swoich uczynków zajmują odpowiednie miejsca w hierarchii. Za złe postępowanie czekają najniższe szczeble w hierarchii, za dobre uczynki zaś te najwyższe, gdzie jest możliwe połączenie z Brahmą. W Wedach, czyli księgach hinduizmu zapisano, iż każdy wierzący musi założyć rodzinę, wychować potomstwo i choćby raz w życiu odbyć pielgrzymkę do miejsca świętego.