Judaizm

Jest to religia, z której wywodzi się chrześcijaństwo i islam. Jest monoteistyczna, co oznacza, że jej wyznawcy wierzą w jednego i jedynego Boga.

Zgodnie z doktryną jest on bytem rzeczywistym i stwórcą świata, którego należy czcić, kochać i szanować. Judaizm to narodowa religia Żydów rozproszonych po całym świecie, stąd w wielu miejscach znana i praktykowana.

Najwięcej wyznawców judaizmu jest w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu. W licznych świątyniach zwanych synagogami oddają cześć Bogu bez względu na odłam religijny, jaki reprezentują.

Główne założenia w każdym z nich są takie same, różnice natomiast nie przez wszystkich z wzajemnością akceptowane. W czasach nam współczesnych istnieje judaizm ortodoksyjny, postępowy, rekonstrukcjonistyczny, świecki i humanistyczny, konserwatywny, mesjanistyczny.

Nauczycielami żydowskiej religii są rabini, którzy przekazują zasady wiary w oparciu o Talmud. W nim bardzo dokładnie zapisane są wszystkie reguły, które mają być rygorystycznie przestrzegane w codziennym życiu.

rapid 3003 https://euroland.pl/produkty/a01-sublimacja/d01-panele/010-aluminiowe,2,7838