Judaizm

Jest to religia, z której wywodzi się chrześcijaństwo i islam. Jest monoteistyczna, co oznacza, że…