Chodzenie na dymka

Najczęściej zaczyna się niewinnie, od kilku pociągnięć na weekendowej imprezie. Potem są „fajki” wypalane ze…

Grupa wsparcia

Różni ludzie, o różnych doświadczeniach, różnym statusie materialnym. Łączy ich wspólny problem i chęć poradzenia…