Podróże Jana Pawła II

Tym, co kojarzy się najczęściej z pontyfikatem Jana Pawła II, jest jego wyjątkowa aktywność w kwestii podróżowania, czy też – jak należałoby w tym przypadku powiedzieć – pielgrzymowania. Karol Wojtyła, jak żaden inny papież przed nim, bardzo często, bo aż 91 razy, opuszczał swoją stałą siedzibę w Watykanie i obierał przeróżne, nierzadko bardzo nieoczywiste cele.

Kilka z tych pielgrzymek miało realny wpływ na historię XX wieku i na stałe zapisało się w świadomości ludzi na całym świecie. Dla Polaków najważniejszymi podróżami Jana Pawła II były wizyty w jego ojczyźnie, w tym te dwie najważniejsze, w 1979 i 1983 roku, które według większości historyków znacznie przyczyniły się do upadku systemu socjalistycznego w tej części Europy.

Niezwykle ważną z perspektywy duchowej, religijnej, ale i politycznej była pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyta przez Wojtyłę w 2000 roku. Jej celem było nie tylko ekumeniczne zbliżenie różnych religii, ale również próba postawienia kroku w kierunku zbliżenia dwóch od lat zwaśnionych państw: Izraela i Palestyny.

https://inducomp.pl/produkty/tasmy-elektrotechniczne/ https://multitapes.pl/produkty/grupa-produktowa/rzepy-samoprzylepne,2,3595