Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Większość ludzi na jakimś etapie swojego życia spotka się z agencją nieruchomości. Czy to próbując kupić mieszkanie od dewelopera czy dom na rynku wtórnym czy też wynajmując pokój lub mieszkanie w czasach studenckich. Na czym więc polega pośrednictwo w obrocie nieruchomościami?

Kim jest pośrednik?

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami nie może być każdy. Jest to zawód wykonywany przez osoby posiadające odpowiednią licencję i na odpowiednich warunkach.

Pośrednik ma także prawo do wglądu w dokumenty urzędowe nieruchomości, takie jak na przykład księgi wieczyste, ewidencja uzbrojenia terenu i plany miejscowego zagospodarowania terenu czy rejestry członków spółdzielni mieszkaniowej. W każdym biurze i agencji pośrednictwa obrotu nieruchomościami czynności pośrednicze może wykonywać jedynie osoba z licencją, może oczywiście posiadać pomocników, jednak nie mogą oni wykonywać czynności ściśle przewidzianych ustawą. Musi on też posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pod które będą podlegać również osoby pomagającu mu w wykonywaniu zawodu. Ważne jest to, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą dotyczącą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie może jednocześnie wykonywać zawodu pośrednika, niezależnie od posiadanej licencji.

Na czym polega pośrednictwo w obrocie nieruchomościami?

Fachowy sklep z monitoringiem i zabezpieczeniami nieruchomości

Pośrednik ma tylko jedno zadanie – a mianowicie pośredniczenie w zawarciu umowy kupna-sprzedaży bądź umowy najmu pomiędzy innymi osobami. Może to być umowa o sprzedaż domu, mieszkania czy działki, ale również części udziałów własnościowych w różnego rodzaju nieruchomościach. Czy można pośredniczyć tylko w przypadku osób fizycznych? Absolutnie nie. Pośrednik może wykonywać swoją pracę równieć dla jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej i podmiotów prawnych.

Kto może zostać pośrednikiem?

Wymagania dotyczące uzyskania licencji w tym zawodzie są bardzo dobrze uzasadnione. Osoba starająca się o wydanie licencji nie może być karana za przestępstwa związane z wykonywaniem zawodu jak na przykład przestępstwa skarbowe czy przestępstwa przeciw dokumentom oraz posiadać dyplom w dziedzinie pośrednictwa obrotu nieruchomościami.

Czy można stracić licencję pośrednika?

Licencja pośrednika może zostać utracona w przypadku nieprzestrzegania etyki zawodowej, która w tym przypadku dotyczy głównie ochrony interesów osób, dla których dokonuje się pośrednictwa. Kolejnym przypadkiem w którym można stracić licencję jest oczywiście skazanie za przestępstwa, za których bycie skazanym uniemożliwiłoby nam również uzyskanie licencji.

https://tumieszkamy.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-lublin www.alarmtec.com.pl