Uzależnienie psychiczne

Uzależnienie psychiczne (zwane również psychologicznym) odnosi się do odczuwania przymusu wykonywania danej czynności czy też przyjmowania danej substancji. Pragnienie to jest rzeczą nabytą, i chociaż nie musi wiązać się z konsekwencjami fizjologicznymi, jest bardzo silne i jego niespełnienie powoduje dyskomfort.

https://www.formeds.com.pl/faq/110/Miedz

Wśród objawów uzależnienia psychicznego wymienia się wzrost tolerancji na daną substancję czy też zachowanie (tak jak w przypadku uzależnienia fizycznego), a więc konieczność przyjmowania jej w coraz większych dawkach. Mówi się również o osłabieniu „silnej woli”, o kompulsywnej konsumpcji danej substancji czy o kompulsywnym zachowaniu będącym przedmiotem uzależnienia.

Wśród objawów podaje się też podejmowanie gwałtownych prób znalezienia danej substancji czy wykonania danego zachowania. Osoba uzależniona psychicznie odczuwa wielką trudność w kontrolowaniu kompulsywnych zachowań.

Najczęściej bez pomocy z zewnątrz nie jest to możliwe. Obecnie wciąż dyskutuje się nad skutecznym rozwiązaniem problemu uzależnień psychicznych.

http://joganova.pl stomatologia estetyczna poznań